Breadcrumbs

Kaikille avoin

Jokaiselle kansalaisella pitää olla mahdollisuus osallistua tietoyhteiskuntaan. Osallistumismahdollisuus ei saa olla kiinni asuinpaikasta, varallisuudesta, käytetyistä ohjelmistoista tai muista asioista. Jokaiselle kansalaiselle on taattava toimintavarma laajakaista (langaton tai langallinen) kohtuullisella hinnalla ja riittävällä nopeudella.

 

Sähköinen viestintä helpottaa tiedon jakoa ja jokaiselle suomalaiselle on taattava pääsy sen pariin. Jokaisella on oltava vapaa pääsy Internetiin. Julkisin varoin tuotetun tiedon pitää olla avointa ja kaikkien kansalaisten helposti käytettävissä laillisiin tarkoituksiin. Päätöksenteon suunnittelussa käytetyt salaiset mallit pitää saada avoimeen käyttöön ja kansalaisten arvioitaviksi.

 

Tietoverkon avulla on mahdollista lisätä kansalaisten vaikutusvaltaa ja sitä onkin käytettävä tehokkaasti ja monipuolisesti kansalaisten vaikutusvallan lisäämiseksi.

Perusoikeudet turvattava

Verkkoympäristö tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia avoimuudelle ja asioiden hoitamiselle, mutta myös uudenlaisia uhkia. Näitä uhkia on toki torjuttava, mutta niiden torjunnassa ei saa rikkoa perusoikeuksia, vaan perusoikeudet on turvattava myös tietoverkoissa. Sananvapaus ja yksityisyydensuoja ovat asioita, joita tietoyhteiskunnassa ei saa rikkoa.

 

Rikos on rikos internetissäkin ja oikeuslaitoksen tehtävä on tuomita syylliset. En kannata nettisensuuria enkä tuomiovallan antamista yrityksille tai poliisille. Verkkopalvelut pitää nykypäivänä nähdä välttämättöminä ja verkkoyhteyden sulkemista ei saa käyttää rangaistuskeinona (kuten ei sähkön tai vedenjakelun katkaisuakaan).

 

Sähköisyyden myötä kaikki voidaan kuitenkin tallentaaa. Erityisesti henkilötietojen suhteen pitää olla varovainen. Niitä ei saa aiheetta tallentaa ja tarpeettomat tallenteet on hävitettävä. Sähköisiä henkilötietoja ei saa käyttää eikä rekisteröidä turhaan. En kannata “isoveli valvoo” järjestelmää.

Uudet muodot

Tietoyhteiskunnan uusien osaamisvaatimusten myötä myös lukutaido pitää nähdä laajempana määritteenä; informaation käsittelytaitona. YK:n kehitysohjelma UNDP määrittelee digitaalisen aikakauden lukutaidon koostuvan monista erilaisista osista, joita ovat mm. kyky käyttää informaatio- ja viestintäteknologiaa, kyky ymmärtää ja ilmaista informaatiota eri tavoin välitettynä sekä kyky informaation löytämiseen, arviointiin ja käyttämiseen. Koulutusjärjestelmää on päivitettävä vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

 

Tietoyhteiskunta luo myös omaa ja omanlaista kulttuuriaan. Kulttuuripolitiikan on annettava sille tilaa ja tuettava sitä kuten perinteistäkin kulttuuria. Kirjastojen pitää pystyä tarjoamaan erilaisia digitaalisia aineistoja sivistys- ja viihdekäyttöön sekä opastamaan niiden käytössä.

Sunnuntaina 27.2.2011 pidetyssä puoluevaltuuskunnan hyväksyttiin Vihreiden tietoyhteiskuntaohjelma. Siitä tuli aika hyvä ja ennen kaikkea siinä esitetyt mielipiteet ajavat yhteiskuntaa voimakkaasti avoimempaan suuntaan. Julkisen päätöksenteon pitää olla avointa samaten kuin julkisin varoin tuotetun tiedon sekä helposti saavutettavissa.

 

Ihmisten vastuut ja velvollisuudet ovat verkossa samat kuin muuallakin, eikä ihmistä voi laittaa vastuuseen toisen ihmisen sanoista tai teoista. Sananvapaus pätee verkossa siinä kuin laitkin. Avoimen yhteiskunnan luovuus syntyy vapaudesta.

 

Verkko on nähtävänä nykyaikana jokaisen ihmisen perustarpeena ja yhdenvertaisessa tietoyhteiskunnassa on huolehdittava siitä, että tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut ovat kaikkien saatavilla, myös esteettöminä. Avoin lähdekoodi ja avoimet rajapinnat edistävät riippumattomuutta ja avaavat julkisten palvelujen toteutuksen kansalaisten arvioitaviksi.

 

Tietoyhteiskunta myös kuormittaa ihmistä. Siksi onkin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ihmisten selviämiseen ja jaksamiseen informaatiotulvassa sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suojaamiseen. Jo koulussa on annettava lapsille medialuku- ja -kirjoitustaidot.

 

Ohjelma tullee tänne lähiaikoina, kun se oikoluettu.

© 2021 Minna Kilpala. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.