Breadcrumbs

Eduskuntavaaliteemat

{jcomments on}Vaalikampanjan teemat:

  • Hyvä työelämä ja AY asiat
  • Jatkuva oppiminen, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia uutta ja ylläpitää ammattitaitoaan koko elämänsä ajan
  • Avoin tietoyhteiskunta, jossa yksilön oikeudet on kuitenkin suojattu
  • Ympäristö ja luonnonsuojelu
  • Perustulon käyttöönotto ja julkishallinnon selkiyttäminen (tukiviidakko yms.)

Tärkeät arvot:

  • Suvaitsevaisuus
  • Avoimuus
  • Välittäminen
  • Tasa-arvo

Olen valmistunut 2002 Jyväskylän yliopistolta Tietotekniikan laitokselta ja työskennellyt IT-alalla siitä lähtien. Siksipä vakaasti uskon tuntevani alaan liittyviä aiheita. Mielestäni eduskunnassa on ollut aivan liian vähän tietoyhteiskunnan osaamista ja aivan liikaa siihen liittyviä pelkoja, joiden vuoksi on mm. tehty järjettömiä lakeja tai asetuksia (kuten ns. Lex Nokia tai viimeisin ajatus kaiken kattavasta tietoliikennevalvonnasta). Tietoyhteiskunta ei sinällään ole mitään erikoista tai ihmeellistä, mutta siinä pitää osata toimia ja sen ominaisia piirteitä ymmärtää. Tulevaisuus pitää sisällään valtavia mahdollisuuksia tietojen jakamiseen ja verkostoitumiseen ja silloin on jokaisen kansalaisen kannalta erittäin tärkeää, että alaan liittyviä lakeja laativat ihmiset, jotka tuntevat sen.

Ammattiyhdistysasiat ovat lähellä sydäntäni ja vakaasti uskon, että joukossa voimaa. Ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä on työehtojen neuvottelu, joiden lopputuloksesta suuri osa työntekijöistä pääsee nauttimaan. Jotta ammattiyhdistyksillä on valtaa neuvotella, pitää niiden saavuttaa tietty kattavuus alan työntekijöistä. AY puolelta tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat joukkokanne, koska harvoin yksittäisellä työntekijällä on voimia tai varaa nousta työnantajaa vastaa laittomastikaan tehdyn irtisanomisen jälkeen. Toinen asia, jota pitäisi mielestäni alkaa pohtia, on YT lain päivitys. Ei voi olla oikein, että yritys voi samaan aikaan irtisanoa ja palkata uutta väkeä. Nykyinen YT laki toimii lähinnä irtisanomislakina, mikä ei ole lain hengen mukaista. Olen TEKin valtuuston jäsen, TEKin hallituksessa Jyrki Kasvin varajäsen, TEKin Yksityisen sektorin valiokunnan jäsen sekä työpaikkani luottamusmies. 

Tärkeänä teemana minulla on myös ympäristö. Meillä on vain yksi maapallo ja meidän tulisi elää niin, että se säilyy vihreänä ja elävänä myös tuleville sukupolville. Mielestäni on aivan oikein ja kohtuullista, että sitä enemmän kuluttaneet ja siitä syystä rikkaammat myös osallistuvat enemmän sen pelastamiseen. Suomen ja suomalaisten on tehtävä osansa. Verotusta on syytä jatkossakin ohjata siihen suuntaan, että se kannustaa vähentämään saastuttamista ja kuluttamista. Tuotteiden korjaamisesta ja uudelleen hyödyntämisestä on tehtävä jälleen kannattavaa.

Toinen asia, jossa on ympäristön kannalta menty ihan väärään suuntaan, on jatkuvan kasvun ja lisääntyvien voittojen tavoittelu. Voittoa tuottava yritys pitää nähdä hienona asiana, vaikka se ei joka vuosi kasvaisikaan. Erityisesti valtion kokonaan tai osin omistamissa yrityksissä ensisijaiseksi tavoitteeksi tulisi ottaa työllisyyden parantaminen eikä omistajille maksettavan osingon kasvattaminen. Kasvua ei myöskään saa tavoitella ympäristön kannalta kestämättömästi.

Lisää juttua löytyy myös facebook sivuiltani

© 2021 Minna Kilpala. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.