Breadcrumbs

Perusturvaa kaikille

Mielestäni nykyinen tukiviidakko on hyvin sekava, byrokraattinen ja osin epäoikeudenmukainen. Se pitäisi uudistaa palvelemaan paremmin nykyaikaista yhteiskuntaa ja nykyisiä, ennen epätyypillisiä työsuhteita. Nykyisestä kiireen maailmasta pitäisi olla myös mahdollisuus pitää vapaata. Ihmisten pitäisi saada vapaammin valita oma elämänsä. Ratkaisuna esitän perustuloa, joka samalla takaisi myös opiskelijoille, koti-ihmisille ja eläkeläisille perustulotason. Lisää perustulosta löydät vihreitten sivuilta.

Tasa-arvo lastenhoidossa

Tukitason on mahdollistettava lasten vanhempien vapaasti valita, kumpi jää hoitamaan lasta kotiin. Myös isillä on oltava realistinen mahdollisuus olla kotiin jäävä osapuoli. Lisäksi isovanhemmilla on oltava nykyistä suurempi mahdollisuus osallistua lastenhoitoon.

Vapaata sairastuessa

Nykyisessä järjestelmässä on vakava puutos, jos kotona lasta hoitava vamhempi sairastuu. Työssä olevalla ei ole silloin oikeutta saada vapaata lapsen hoitoon / hoidon järjestämiseen. Mielestäni silloin pitäisi olla vastaava oikeus saada vapaata kuin lapsen sairastuessa vanhempien ollessa töissä.

Verotusta pois työltä

Kannatan verotuksen uudistamista siten, että verotusta vähennetään työltä ja lisätään turhaan kuluttamiseen. Näin ratkeaa samalla kaksi ongelmaa, työllistyminen helpottuu ja ympäristökuormitus vähenee. Mielestäni on järkevää, että se maksaa, joka aiheuttaakin ympäristöhaittoja.

Ei ydinvoimaa

Vastustan ehdottomasti ydinvoimaa. Siitä ei seuraa mitään hyvää. Siihen liittyy todella ikäviä asioita (mm. uraanin louhinnan haitat, ydinaseet ja jätteen jälkisijoitus), eikä meillä ole oikeutta jättää sen aiheuttamia ongelmia seuraaville sukupolville.

Kaivoslaki

Kaivoslakia on pikaisesti muutettava, jotta estetään Suomen luonnon ja suomalaisten ympäristön tuhoutuminen. Siihen on lisättävä mm. luonnon ja asukkaiden huomioiminen. Erityisesti haitallisten aineiden, kuten uraanin, louhinnan vaikutukset on tutkittava tarkkaan joka puolelta.

Kuntaliitokset

Kuntaliitoksiin suhtaudun hyvin kriittisesti. Kuntaliitosten taustalla pitää olla hyvin tehty pohjatyö, joka kiistatta osoittaa liitoksen kuntien ja kuntalaisten kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi. Mielestäni liitoskeskustelussa pitää huomioida, että liitosten taloudelliset hyödyt perustuvat usein henkilöstön vähentämiseen.

Ei Natolle

Eikä muutakaan aseellista toimintaa lisää, kiitos. Sotiminen on täysin järjetöntä touhua. Olen kyllä käynyt armeijan, joten en ihan tyhjästä ole mielipidettäni muodostanut.

Page 4 of 4

© 2021 Minna Kilpala. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.