Breadcrumbs

{jcomments on}Vaalikampanjan teemat:

  • Hyvä työelämä ja AY asiat
  • Jatkuva oppiminen, jossa jokaisella on mahdollisuus oppia uutta ja ylläpitää ammattitaitoaan koko elämänsä ajan
  • Avoin tietoyhteiskunta, jossa yksilön oikeudet on kuitenkin suojattu
  • Ympäristö ja luonnonsuojelu
  • Perustulon käyttöönotto ja julkishallinnon selkiyttäminen (tukiviidakko yms.)

Tärkeät arvot:

  • Suvaitsevaisuus
  • Avoimuus
  • Välittäminen
  • Tasa-arvo

Olen valmistunut 2002 Jyväskylän yliopistolta Tietotekniikan laitokselta ja työskennellyt IT-alalla siitä lähtien. Siksipä vakaasti uskon tuntevani alaan liittyviä aiheita. Mielestäni eduskunnassa on ollut aivan liian vähän tietoyhteiskunnan osaamista ja aivan liikaa siihen liittyviä pelkoja, joiden vuoksi on mm. tehty järjettömiä lakeja tai asetuksia (kuten ns. Lex Nokia tai viimeisin ajatus kaiken kattavasta tietoliikennevalvonnasta). Tietoyhteiskunta ei sinällään ole mitään erikoista tai ihmeellistä, mutta siinä pitää osata toimia ja sen ominaisia piirteitä ymmärtää. Tulevaisuus pitää sisällään valtavia mahdollisuuksia tietojen jakamiseen ja verkostoitumiseen ja silloin on jokaisen kansalaisen kannalta erittäin tärkeää, että alaan liittyviä lakeja laativat ihmiset, jotka tuntevat sen.

Ammattiyhdistysasiat ovat lähellä sydäntäni ja vakaasti uskon, että joukossa voimaa. Ammattiyhdistyksen tärkein tehtävä on työehtojen neuvottelu, joiden lopputuloksesta suuri osa työntekijöistä pääsee nauttimaan. Jotta ammattiyhdistyksillä on valtaa neuvotella, pitää niiden saavuttaa tietty kattavuus alan työntekijöistä. AY puolelta tällä hetkellä ajankohtaisia asioita ovat joukkokanne, koska harvoin yksittäisellä työntekijällä on voimia tai varaa nousta työnantajaa vastaa laittomastikaan tehdyn irtisanomisen jälkeen. Toinen asia, jota pitäisi mielestäni alkaa pohtia, on YT lain päivitys. Ei voi olla oikein, että yritys voi samaan aikaan irtisanoa ja palkata uutta väkeä. Nykyinen YT laki toimii lähinnä irtisanomislakina, mikä ei ole lain hengen mukaista. Olen TEKin valtuuston jäsen, TEKin hallituksessa Jyrki Kasvin varajäsen, TEKin Yksityisen sektorin valiokunnan jäsen sekä työpaikkani luottamusmies. 

Tärkeänä teemana minulla on myös ympäristö. Meillä on vain yksi maapallo ja meidän tulisi elää niin, että se säilyy vihreänä ja elävänä myös tuleville sukupolville. Mielestäni on aivan oikein ja kohtuullista, että sitä enemmän kuluttaneet ja siitä syystä rikkaammat myös osallistuvat enemmän sen pelastamiseen. Suomen ja suomalaisten on tehtävä osansa. Verotusta on syytä jatkossakin ohjata siihen suuntaan, että se kannustaa vähentämään saastuttamista ja kuluttamista. Tuotteiden korjaamisesta ja uudelleen hyödyntämisestä on tehtävä jälleen kannattavaa.

Toinen asia, jossa on ympäristön kannalta menty ihan väärään suuntaan, on jatkuvan kasvun ja lisääntyvien voittojen tavoittelu. Voittoa tuottava yritys pitää nähdä hienona asiana, vaikka se ei joka vuosi kasvaisikaan. Erityisesti valtion kokonaan tai osin omistamissa yrityksissä ensisijaiseksi tavoitteeksi tulisi ottaa työllisyyden parantaminen eikä omistajille maksettavan osingon kasvattaminen. Kasvua ei myöskään saa tavoitella ympäristön kannalta kestämättömästi.

Lisää juttua löytyy myös facebook sivuiltani

Meinasin aivan unohtaa päivittää tänne sen kaikkein tärkeimmän eli ehdokasnumeron. Se on 18.

Lisäksi vielä tällainen hieno mainos, johon laitoin teemaksi itselleni hyvin tärkeän suvaitsevaisuuden:
vaalimainos

Muutama on ihmetellyt, miksi kaikki muut keskisuomalaiset Vihreät naisehdokkaat ovat Keski-Suomen Vihreiden naisten mainoksissa paitsi minä. Syy on ihan yksinkertainen; en kuulu Vihreisiin Naisiin. Mielestäni naisjärjestön asema Vihreissä on erittäin epätasa-arvoinen. Lain mukaan nimittäin tietty osuus puolueen saamasta puoluetuesta pitää osoittaa puolueen naisjärjestölle (ja toinen osuus piireille). Syynä oletettavasti tasa-arvon edistäminen.

 

Vihreissä naiset ovat kuitenkin erittäin hyvin edustettuina, joten ei ole olemassa mitään tasa-arvoon perustuvaa syytä, miksi Vihreiden naisjärjestöä pitäisi erikseen tukea. Ennemmin Vihreissä tuki pitäisi suunnata miesjärjestölle ;) Mielestäni siinä vaiheessa, kun tasa-arvoon perustuva erityistuki on täyttänyt tarkoituksensa eli tasa-arvo toteutuu, tuki pitää laittaa uudelleen jakoon. Siksi en kuulu Vihreisiin naisiin. Tasa-arvo on minulle erityisen tärkeä asia.

En kannata eläkeindeksin muuttamista, koska katson asiaa oman sukupolveni näkökulmasta ja haluan, että eläkettä riittää tulevaisuudessakin kaikille. On tärkeämpää, että eläke riittää elämiseen (kuten ruokaan ja asuntoon) kuin että se seuraa palkkakehitystä. On väärin, että muutenkin kasvavien kulujen (heikkenevä huoltosuhde, ilmastonmuutos ja muut ympäristötuhot, kasvavat hoivapalvelujen kustannukset jne.) maailmassa tulevia tulevia sukupolvia rasitetaan kohtuuttomilla kustannuksilla. Eläkeiän nostoa sen sijaan vastustan. Mielestäni on järkevämpää keskittyä töissä jaksamiseen ja työelämän joustavuuteen.

 

Eläkeindeksin muuttamisessa on myös huomattava, että siinä puhutaan työeläkkeen indeksin muuttamisesta eikä kansaneläkkeen. Työeläkeindeksin muuttaminen lisää rahaa muutenkin hyvin toimeentuleville eläkeläisille eikä millään tavoin auta kansaneläkkeen varassa eläviä.

 

Vihreät eivät kannata taitetun indeksin muuttamista:

 

Vihreiden tavoitteena on parantaa erityisesti köyhimpien eläkeläisten asemaa ja luoda eläkejärjestelmään mekanismeja, jotka varmistavat sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden. Nykyinen taitettu indeksi nostaa eläkkeitä jo hieman kuluttajahintoja enemmän. Pitkällä tähtäyksellä indeksin muutos tulisi erittäin kalliiksi. Laskun maksaisivat tällä hetkellä töissä olevat sukupolvet.

 

Muutos ei juuri vaikuttaisi köyhimpien eläkeläisten tuloihin, vaan hyöty valuisi suuria eläkkeitä saaville. Nykyisiä eläkeläisiä ja piakkoin eläkkeelle jääviä hyödyttävän muutoksen maksajiksi joutuisivat nuoremmat ikäluokat, joiden eläkkeitä on jo leikattu elinaikakertoimella. Se olisi iso tulonsiirto nuorilta rikkaimmille eläkeläisille. Mikäli työntekijöiden ja työantajien työeläkemaksuja nostettaisiin, kaventaisi se mahdollisuuksia kerätä veroja.

 

Vihreille vanhuspalvelun laatu ja terveydenhuollon rahoituksen turvaaminen on tärkeämpää kuin indeksimuutos. Lisää tietoa taitetusta indeksistä ja Vihreiden kannoista siihen löydät Vihreiden veropoliittisesta linjauksesta sivulta 15: http://www.vihreat.fi/node/6637

Page 2 of 4

© 2021 Minna Kilpala. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.